•  0904 650 937
  •  info@pelenius.sk
  • Slovenčina
  • English

O SPOLOČNOSTI | Pelenius a.s.

Spoločnosť Pelenius dodáva expertné služby v oblasti IKT s vysokou pridanou hodnotou. Na základe skúseností certifikovaných odborníkov z oblastí najnovších technológií, produktov tretích strán a špecifických segmentových riešení s cieľom postaviť riešenia šité na mieru zákazníkom, postavil Pelenius stabilný a kvalitný tím skúsených odborníkov, architektov a manažérov.

Skúsenosti tímu Pelenius umožňujú prinášať zákazníkom služby, ktoré sú považované za kľúčové pri návrhu projektov, počas celého životného cyklu projektu (programu), alebo vo fáze nastavovania a optimalizácie interných procesov a štruktúr IKT. Spoločnosť Pelenius prináša svoje služby s vlastnou pridanou hodnotou ako koncovému zákazníkovi, tak i dodávateľom a integrátorom IKT riešení.

Z pohľadu technológií si spoločnosť Pelenius zakladá svoje riešenia na overených a stabilných technológiách spoločností IBM, ORACLE, Microsoft, SAP, Fabasoft ako aj na OpenSource technológiách tak, aby dosiahla prínos pre zákazníka z pohľadu bezpečnosti, kvality, flexibility a optimalizácie nákladov. Experti našej spoločnosti stavajú riešenia, ktoré reflektujú požiadavky zákazníka, tak aby bol naplnený prínos samotného riešenia (business case), ako i vnútrofiremný dopad s ohľadom na súčasné zavedené technológie a znalosti interného tímu zákazníka (koncového používateľa). Každé riešenie prechádza dôkladným vyhodnotením správnosti zvolenej architektúry (SOA, WOA, Cloud, 3tier a iné) produktov tretích strán (ERP, CRM, ECM, DMS, BPM, ESB, DB a iné) a jazyka zvoleného pre vývoj na zelenej lúke (Java, C#, C++, PHP a iné), tak aby nastal súzvuk medzi optimálnym využitím nákladov a následnej prevádzky riešenia.

Pelenius a.s.